boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex C > Cuylits J.P. > artikel


Cuylits Jean-Paul/sociale denkbeelden en acties

Elsene
‘Op dit ernstig ogenblik dat vier lijkbidders 65 % van het Belgisch proletariaat ten grave dragen nl. de losbandigheid, het neo-Malthusianisme, het alcoholisme en de tering, is het mijn streven en ambitie een flinke schop te geven opdat de publieke macht eindelijk tot daden zou overgaan.'
Hij stelde voor: ‘Dat de laaggeschoolde arbeiders met lage lonen in de gelegenheid zouden zijn om een huisje te kopen bij middel van maandelijkse stortingen, die een tiende van een gemiddeld loon niet zouden overtreffen.' (1)

Gooik
In 1910 nam hij het op voor de arme kantwerksters die maar 30 à 40 centiemen per dag verdienden. (1)

Kuregem
Opnieuw in de stad ageerde hij weer tegen de erbarmelijke huisvesting van de arbeidersfamilies (kreeg de bijnaam ‘pastoor van de krotten'), deelde voedsel en klederen uit aan de armen, gaf zelfs zijn overgordijnen om er 'klederen van te maken voor de meisjes naar aanleiding van hun eerste communie.' (1)
Tijdens de oorlog kwam hij in aanvaring met de Duitsers en werd tweemaal opgesloten.
Na de oorlog liet hij drie werkmanswoningen bouwen waarvan de bewoner door maandelijkse afbetalingen eigenaar kon worden.


----------------------------------------------------------------------
(1) Eughène Kuhnen: ‘Une tête de curé moderne. l' Abbé Cuylits', Brussel 1930, 40 p.