boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex C > artikel


Cornelis Frans J.

Schepen van financiën van Roosdaal van 1989 tot 1994, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Gaugericus, ...
Geboren (1) te Pamel op 4 maart 1926 en overleden te Roosdaal op 11 augustus 1997. Samen met echtgenote Dewever Delphine (O.-L.-V.-Lombeek 18/11/1927-Leuven 17/1/2014) en hun twee kinderen woonde het gezin aan de Lange Kamstraat/Molenveldstraat (nr 42) te Roosdaal.

Als tuinder-bloemist zette hij het bedrijf van zijn vader verder:
 

(2)

 

Tegelijkertijd was hij vanaf 1949 tot 1991 eerst thuis kantoorhouder, daarna bediende bij de Raiffeisenkas/CERA te Pamel.

Frans was een overtuigd christen-democraat en nam dan ook meermaals deel aan verkiezingen (3), o.a. aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 (382 voorkeurstemmen), van 1988 (666 voorkeurstemmen) en van 1994. Zo werd hij in 1983 gemeenteraadslid van Roosdaal, in 1989 schepen van financiën, landbouw en middenstand, in 1995 O.C.M.W.-raadslid.
Telkenmale zette hij een rijmpje/slagzin op zijn verkiezingsstrooibrief, zo ook in 1988:

 
 

Maar evenzeer engageerde hij zich binnen de parochie Sint-Gaugericus te Pamel en was vele jaren voorzitter van de kerkfabrie en, voorzitter-dirigent van het parochiaal zangkoor (4). Ook was hij voorzitter van de Landelijke Gilde en mede-oprichter (ca. 1958) van de Landelijke Rijvereniging Sint-Gaugericus.

Wie met hem heeft vergaderd herinnert zich zeker zijn vaak schalkse benadering van de werkelijkheid, om zo tot overeenkomst te komen. Bovendien was het typerend dat op zijn doodsprentje niet zijn foto stond, maar wel die van de torenspits van de kerk van Pamel!


-----------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Alfons Cornelis (1899-1978) uit Meerbeke en Eulodia Creten.
'Fons uit 't Veld' genoemd, maar vooral ‘Fons van de Serren'. Was lid van de kerkfabriek Sint-Gaugericus.
(2) In folder t.g.v. het 5e Breughelfeest van het I.M.I. in 1971.
(3) In 1968 was hij CVP-kandidaat voor de provincieraad, maar werd niet verkozen.
(4) Ook in 1968 werd hij in het kiesdistrict Pajottenland voorgesteld als kandidaat voor de Diocesane Pastorale Raad van Vlaams-Brabant-Mechelen.