boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex C > artikel


Charité Carolus

(Onder)pastoor te Borchtlombeek in 1687

Geboren te Ninove in 1641 uit een vooraanstaande familie uit franstalig gebied. Hij liep humaniora te Aalst waar zijn ouders zich toen gevestigd hadden.
In 1659 trad hij te Ninove in de abdij, werd er in 1661 geprofest en ontving in 1664 de priesterwijding. Daarna was hij gedurende enkele jaren verbonden aan de, van de abdij van Ninove afhankelijke proosdij van Renissart te Arquennes, bij Nijvel. In 1677 noteerde de abt laconiek dat hij E.H. Carolus Charité naar de abdij van Park had gezonden ‘om er te verblijven wegens redenen die ik in het kapittel te kennen gaf'. In 1687 schreef hij: ‘Op 23 januari zond ik E.H. Carolus Charité naar Borchtlombeek'. (1) Als (onder)pastoor om de oude pastoor Bogaerts bij te staan? Maar vooral was pater Carolus, 21 jaar lang, lector (professor) in de theologie voor zijn jonge confraters in opleiding in de abdij.
Op 22 mei 1698 werd hij aangesteld als abt van de abdij van Ninove.

 

Als leuze voor zijn wapenschild

koos hij 'in veritate et charitate'

 

Abt Carolus Charité overleed in de abdij op 24 december 1701.


--------------------------------------------------------------------
(1) De Kempeneer J.: ‘Aantekeningen uit de dagboeken van de prelaten der Norbertijnenabdij van Ninove', 1995, 200 p. Aldaar pp. 31 en 51.