boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > Borchtlombeek > artikel


Borchtllombeek/gemeentelijk onderwijs onder WO II

‘In de bronnen wordt nergens melding gemaakt van veranderingen in het onderwijzend personeel. Vermoedelijk werden er dus geen nieuwe Nieuwe Orde-gezinde leerkrachten aangesteld. Aangezien de scholen niet over schoolboeken beschikten, worden er ook geen verplichte wijzigingen in het leerprogramma doorgevoerd.’ (1) (2)
‘Op de gemeenteraadszittng van 16 november 1942 wordt het probleem van de verwarming van de klassen naar voor gebracht: gezien de kleine voorraad kolen en de uiterst strenge wintertemperaturen is het onmogelijk om de lokalen de hele winter door voldoende te verwarmen. Er wordt beslist vanaf 17 november tot aan de paasvakantie de lesdagen aanzienlijk te verkorten, namelijk van 9 tot 13 uur in plaats van een volledige dag. Dat deze maatregel onvoldoende resultaat heeft, blijkt enkele maanden later, wanneer de paasvakantie als gevolg van de aanhoudende lage temperaturen en kolenschaarste wordt vervroegd. In de laatste bezettingsmaanden maakt men zich vooral zorgen om de veiligheid van de leerlingen. Men merkt op dat er geen schuilplaatsen zijn voor de kinderen en het onderwijzend personeel en dat er steeds meer leerlingen afwezig zijn. Om aan dit probleem tegemoet te komen, geeft men de leerlingen de opdracht zich bij luchtalarm onmiddellijk te verspreiden en indien mogelijk naar huis terug te keren. Verder wordt beslist vanaf 5 juni 1944 de lesdagen opnieuw in te korten (met name van 9 tot 12 uur) en de leerlingen huiswerk mee te geven om zo het gebrek aan lesuren enigszins op te vangen.’ (2)
‘Het plaatselijke Winterhulpcomité houdt zich voornamelijk bezig met het verspreiden van vitaminesupplementen en het uitdelen van soep aan de schoolkinderen.’ (2)
-----------------------------------------------------------------------
(1) De Militärverwaltung wou invloed krijgen zowel op het leerprogramma als op (de aanstelling van) het onderwijzend personeel.
(2) Hanne Van Asbroeck: ‘Roosdaal tijdens de Tweede Wereldoorlog’, verhandeling Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent, academiejaar 2007-2008.