boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artike


Belleheide

Sport-Even
t
* General director van de NV Belleheide Center was Jos Hoebeeck (1), terwijl Kathleen Lefever administration manager was. Beiden werden ook betiteld als sport manager.

1991
Op vrijdag 5 april werd aan de Omer De Vidtslaan, nr. 52 de eerste steen van de gebouwen gemetseld.
Echter werd er toen al gespeeld op vier tennisterreinen in open lucht, speelklaar vanaf 10 april, ingespeeld met enkele dagen tennisdemonstraties.
 

(2)

Infrastructuur: tennishal met 3 tennisterreinen + outdoor 4 tennisterreinen; polyvalente sport- en evenementenhal (22 – 40 m); 3 squashboxen; dans-, ballet-, jazz-, aerobic-, … studio; ruimte voor gevechtssporten; 2 snoekertafels en golfbiljart; vergaderlokalen; feestzaal tot 200 personen die ook kon gebruikt worden voor tentoonstellingen, modeshows, toneel; taverne.
De volgende jaren werd de infrastructuur verder aangepast, uitgebreid: badmintonhal, bowlingbaan met aanpalend restaurant, overdekte speeltuin, …

1992
 

(3)

Daarenboven moest ook het jaarlijks lidgeld worden betaald: 1500 fr./volwassene; 1000 fr./student; 750 fr./jeugd -18 jaar; 2500 fr./echtpaar; 3000 fr./gezin.
Wie zijn niveau wou opkrikken kon ook het ‘tennisscollege’ van Jos Hoebeeck volgen waarvan de prijzen schommelden tussen 6250 fr. en 34900 fr. naargelang het niveau, het aantal leerlingen in de groep, voor of na 18 u.
Voor o.a. squash was het lidgeld dan weer niet verplicht, maar was de prijs wel verschillend:
 

(3)

Het lidgeld bedroeg 600fr./volwassene, student, jeugd; 1000 fr./echtpaar; 2000 fr./gezin.

Ook het I.M.I. – secundair huurde vanaf 1992 vele jaren de sporthal (kostprijs 250 fr./uur) en andere accommodaties.

1993
 

(4)

1998
 

(5)

2001
 

(6)

2002
Programma dansstudio:
Funky moves: voor al wie graag danste op moderne, hedendaagse muziek. Total body conditioning: voor al wie graag bewoog op muziek en ook spierkracht en conditie wou onderhouden. Tae-bo: voor al wie reflex, zelfverdediging, boks en choreografie wilde combineren.

2005
Sportkampen:
Tijdens de paasvakantie ‘verzamelden 72 kinderen, onder wie 12 kleuters’ (7) voor lessen tennis, floorbal en turnen. Ze kozen echter massaal voor tennis. In de grote vakantie volgden nog meer kampen.

2009
 

(3)

Bovendien werden er ook tussen 1991 en 2012 o.m. lessen karate en ‘Self Defense’ gegeven (o.a. in 1992); was er een Mode- en Kapselshow (1992); werd oudejaarsavond gevierd (o.a. in 1994); gingen er Pajobeurzen door (o.a. in 1995); trad Clouseau op (1995) en ook Rob De Nijs (2001), Natalia (2005); konden er lessen aikido gevolgd worden (o.a. in 1996); was er een Internationale Kattenshow (1997); werden er Reuze Antiek & Curiosa - Rommelbeurzen georganiseerd (o.a. in 2002); werd er nog uitgepakt met een Kidsfestival (2010).
Opmerkelijk was wel dat de meeste dezer initiatieven geen lang leven kenden, hoogstens enkele jaren.


* In 2012 kwam Belleheide in eigendom van de familie Karaca (8), werd door hen uitgebaat met Karaca Oguzhan als zaakvoerder.

Er werd enthousiast gestart met een nieuwe naam, ‘Roosdaal Palace’ en de ‘lokale bevolking’ werd op 12 en 13 januari 2013 getrakteerd op een nieuwjaarsdrink. Toch keerde men al in 2013 terug naar de naam Belleheide. Ook in 2013 werd samen met het gemeentebestuur het charter ‘partner in sport’ ondertekend. Daardoor kon de site gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst, kreeg ze eveneens prioriteit als locatie bij sportieve gemeentelijke activiteiten. Zelf deed Belleheide een achttal tegemoetkomingen, o.a. konden de verenigingen tijdens de daluren de feestzaal voor de halve prijs huren, sommige lokalen waren zelfs gratis, personen met een handicap kregen 30 procent korting. (9) (10).
De jaren daarop gingen in Belleheide naast sport en bowling duidelijk meer dan vroeger 'events’ door. Trouwens de vroegere tennishal werd daarbij gebruikt als feest- en evenementenzaal. Indoor tennis werd niet meer aangeboden zoals ook bleek uit het aanbod in 2018:
 

(11)


* Op 1 juni 2021 werd Ludus et Eventum BV opgericht, die daarop eigenaar werd van Belleheide.

Al datzelfde jaar en het jaar nadien werd Belleheide gerenoveerd, uitgebreid:
- padelterreinen met bistro (nieuw)
- topsporthal (verbouwing van de voormalige tennishal)
 

- bowling met restaurant (bestaande baan behouden)
- nieuwe feestzaal met bistro
- cafetaria (opfrissing van de bestaande)
- gepland: escaperooms

Enerzijds is Belleheide de thuisbasis van RSCA Futsal (12), waarbij het aan alle Europese normen voldoet voor 1100 supporters per wedstrijd. Anderzijds kan door de combinatie sport-horeca een totaalpakket worden aangeboden aan allen die er samenkomsten, evenementen willen organiseren.

-------------------------------------------------------------
(1) Regent lichamelijke opvoeding, gediplomeerd tennisleraar o.a. bij BLOSO.
(2) In ‘Weekblad AZ’ van 31/10/1991.
(3) Strooibrief.
(4) In ‘De Streekkrant’ van 11/3/1993.
(5) In ‘Idee’ van 14/3/1998.
(6) In ‘Het Pajottenland’ van 8/3/2001.
(7) In ‘De Streekkrant’ van 14/4/2005.
(8) Familie die van 2014 tot 2016 ook Denderzonen Pamel beheerde.
(9) Daarbij werd gestipuleerd ‘dat de communicatie met de gemeente en met de gebruikers uitsluitend in het Nederlands mocht verlopen.’
(10) Eind 2019 kwamen het gemeentebestuur en de familie Karaca nog overeen dat de parking van de site mocht gebruikt worden als pendelparking voor hen die de lijnbus namen.
(11) In reclamebrochure ‘Sneukeltocht’ van 27/5/2018.
(12) Gegroeid uit het samengaan van  RSC Anderlecht en FP Halle-Gooik.