boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


Boelens Aurelius

Kapelaan op Ledeberg van 1677 tot ...

Geboortig uit Groningen. In 1664, in de abdij van Ninove geprofest als Norbertijn. In oktober 1677 aangesteld als kapelaan op Ledeberg. Overleden te Ninove op 21 mei 1718.