boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


Beyl Jacobus

Pastoor te O.-L.-V.-Lombeek van 1734/1736 tot 1778/1780

Geboren te Moerbeke in 1707 en overleden te O.-L.-V.-Lombeek op 27 april 1780. (1)
In 1734 (2) werd hij benoemd tot pastoor van O.-L.-V.-Lombeek en zou het 44 jaar blijven. (1)

De verering, de bedevaarten, de broederschap van Sint-Hubertus kenden onder pastoor Beyl een hoge bloei. Navenant waren ook de inkomsten die tal van aankopen en werken bevorderden. Onder zijn impuls werd(en) dan ook o.a. het gewelf van het schip verlaagd, drie nieuwe klokken gehangen, een nieuwe preekstoel geplaatst, het doksaal en orgel vernieuwd, een nieuwe sacristie gebouwd (3), de triomfboog verhoogd, de kerk geheel bepleisterd, het hoofdaltaar vervangen, een nieuwe lambrisering in koor en schip aangebracht, samen met twee biechtstoelen, gewaden en kerktextiel in goudbrokaat verkregen. Ronduit indrukwekkend, maar artistiek kan men zich wel vragen stellen over de nieuwe sacristie en de inplanting ervan, de eigentijdse facelift van de kerk en de gehele bepleistering, …----------------------------------------------------- -------------
(1) Hij werd in de kerk begraven, aan de voet van de communiebank. Thans staat zijn grafzerk aan de achterzijde van de kerkhofmuur, waarop:
‘Stirf den 27 april 1780
pastoor deser parochie ten tyde van 44 jaeren
stirf in den ouderdom van 73 jaeren’
(2) Gerard Van Herreweghen in DF-Klokje, tijdschrift Davidsfonds Roosdaal, 11e jg, 1979, nrs 5/6/7. Aldaar p. 73.
Rekening houdend met het opschrift op zijn grafzerk is hij dus tot 1778 effectief pastoor geweest, tenzij ... hij maar in 1736 werd benoemd, nadat hij er voordien onderpastoor was.
(3) Hij schonk 312 voet ‘esseberd’ en een boom!