boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Postkoetsweg
 
De Postkoetsweg, vroeger ook 'Diepe Kasj' genoemd, is een eeuwenoude holle weg met bermen tot 10 m hoog. Ferraris duidde hem ca. 1777 op zijn kaart aan, even breed als de Berchemstraat! Het was toen een veel gebruikte verbinding tussen Meerbeke (gehucht Ternat) en Pamel (gehucht Berchem) en voordat de Ninoofsesteenweg werd aangelegd (1826-1828), passeerde er zelfs de postkoets van Ninove naar Brussel. Later verloederde de weg. In de jaren (19)70 gaf het Roosdaals gemeentebestuur aan enkele grondaannemers de toelating er te storten, maar het werd tevens een uitnodiging tot sluikstorten. Na acties van o.a. Leefmilieu Roosdaal werd het stort in januari 1997 opgeruimd. Een aannemer haalde 1700 ton aarde, puin en (huishoudelijk) afval weg of 57 trekkers met oplegger.
 


foto 2014

  Hier duikt de Postkoetsweg het Berchembos in.


 

foto 2014
 

In 1999 werd in het steile gedeelte een combinatie van trap en knuppelweg aangelegd. In 2017 werd het knuppelpad verlengd over het drassig beneden gedeelte.
Op de erosiegevoelige flanken werd na de sanering in 1997 bosplansoen aangeplant. Die kruidlaag is intussen al sterk ontwikkeld met heel wat mooie voorjaarsflora zoals speenkruid, hondsdraf, robertskruid, nagelkruid, boshyacint, ...