boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Kwinkeleer

De oudst gekende vermelding dateert uit 1469: ‘op dleenlant an den quinckelleere' in het archief van de abdij van Ninove. ‘Quincken' of ‘quinckeeren' betekende o.a. ‘op en neer, heen en weer gaan'. En inderdaad, de vroegere Kwinkeleerstraat, die van het tegenwoordige traject verder liep over de huidige Bievegemstraat, ‘quinckte', zigzagde, in haar eerste helft zelfs met vier bochten.

In 2004 werden nieuwe nutsvoorzieningen en rioleringen aangelegd en bedekt met een asfaltlaag.

 nr 1
Serviceflats/assistentiewoningen De Varent.