boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Fruit- en groentenveiling te Pamel

Op 22 maart 1971 gaf het Pamels schepencollege aan de Brusselse veilingsmaatschappij ‘Halles des Producteurs' de toelating aan de Belle-Alliance een veiling van fruit en groenten te organiseren, ‘naast' de gewone fruitmarkt, in open lucht! Al vlug werd die veiling ondergebracht in omgebouwde fietsenstallingen (nu het dansSalon) aan de Belle-Alliance tot ze midden de jaren (19)80 verhuisde naar de turnzaal van de gemeenteschool in Pamel-centrum en daar bleef ze fungeren tot in de jaren 19(90).

 

(1)
Meer dan 600 kg aardbeien werden verkocht aan prijzen die schommelden tussen
de 40 en 90 fr. het kg, al naar gelang de grootte van de vruchten.

 

(2)
Hoog op de tafel gezeten veilde de veilingmeester die dag 1500 kg aardbeien!

 
(3)
 
(4)
 
-----------------------------------------------------------------------------
(1) Het Nieuwsblad van 3/6/1987.
(2) In Het Gouden Blad van 7/6/1990.
(3) In Weekblad AZ/Het Gouden Blad van 21/6/1990
(4) In Weekblad AZ/Het Gouden Blad van 10/6/1992