boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Geldinzameling voor de gemobiliseerde soldaten

Begin 1940 werd er geld ingezameld voor de gemobiliseerde soldaten: 17300 fr. De soldaten van klas 1939 kwamen het eerst aan de beurt voor de uitdeling. Iedere familie van een gemobiliseerde Pamelse soldaat kreeg een even groot deel. De uitdeling gebeurde in het gemeentehuis door schoolhoofd Jozef Staels en door de meisjes die hem bij de inzameling hadden geholpen.