boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Stenen kruis, waar Frans Carlier verongelukte.

Op de korte, steile bergop van de Profetenstraat (naar de Kattemstraat toe) sukkelde op 17 juli 1783 om 7 uur 's morgens Frans Carlier onder zijn kar en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Omwille van de hitte werd hij nog dezelfde dag, al om 9 uur, voorzien van de laatste sacramenten begraven. De uitvaartmis was de volgende dag.
Franciscus Joannes Carlier was de zoon van Denijs Carlier (Herne 14/9/1705-Sinte Reneldis/Saintes 12/5/1764) en Barbara Thienpont (Herfelingen 30/11/1705-Kattem 6/2/1786). Frans werd te Lettelingen geboren op 1 juli 1747, bleef ongehuwd. In 1772 nam Barbara, toen al 8 jaar weduwe, de pacht over van het hof te Kattem.
Enkele maanden na de dood van haar zoon liet Barbara op de plaats van het ongeval een stenen kruis oprichten met op de sokkel de volgende tekst:

 

Anno Domini 1783
Hier es verongeluckt met den waegen F.J. Carlier, jonckman, sone van de weduwe Carlier, pachteresse tot het Hof te Catthem, overleden den 18 july. (1)

 

------------------------------------------------------------------------
(1) In het toenmalig Pamels begrafenisregister schreef de pastoor 17 juli, maar op het kruis werd 18 juli gebeiteld.
De letters op het kruis werden in de loop der jaren waziger, waardoor later sommigen, o.a. pastoor De Bondt 1733 meenden te ontwaren als jaar van het ongeluk.