boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Pacht

'Ik (1) herinner me, dat toen mijn vader schatbewaarder was van de kerkfabriek van de parochie Sint-Apollonia-Ledeberg, er rond Kerstmis mensen bij ons thuis de pacht kwamen betalen van de gronden van de kerkfabriek die ze bewerkten.' Een eeuwenoude traditie. Men had geoogst, verkocht, er was wat geld. Zo betaalde op kerstavond 1593 pachter Jan van Eesbeec, van het het hof Te Stene, wat hij verschuldigd was aan de eigenaar van he hof, Jonker Adriaan Quarré (2).


-----------------------------------------------------------------------
(1) Hubert De Bolle
(2) Gerard Van Herreweghen: 'Eeuwigdurend Pamels kalender', werkgroep DF-Klokje/Davidsfonds, Roosdaal, 1979, 165 p. Aldaar p. 162.