boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Mirakel op Kattem op voorspraak van de H. Cornelius

In het ‘Liber miraculorum Sancti Cornelii Ninivensis’ (1) van de Ninoofse abdij werden een reeks wonderbare genezingen opgetekend. Zo ook genezingswonder nr 50:
‘Een man uit Kattem, Willem genaamd, had een kleine zoon met de naam Gerard, die aan beide zijden een liesbreuk had. Daarom wisten zijn treurende ouders eerst niet wat ze moesten doen. Uiteindelijk deden zij, aangezet tot het gedenken van de weldaden van Sint-Cornelius, geloften voor het heil van hun zoon, terwijl de vader zei: “O heilige Cornelius, als je me openlijk te hulp komt en mijn jongen deze nacht gezond maakt, zal ik hem aan jou overdragen om je als cijnsplichtige te dienen”. Dat zei hij en de jongen met de ongelukkige breuk, werd, terwijl zijn schaamdelen bijna tot aan zijn knieën hingen, te slapen neergelegd. ’s Ochtends stond de jongen gezond op, zonder enig teken van de breuk.’
--------------------------------------------------------------------
(1) Mogelijk geschreven in 1185-1190.
In 2001 verschenen bij de Universitaire Pers in Leuven, vertaald in het Nederlands onder de titel ‘Het Mirakelboek en de Stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse abdij’.