boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > Van Tricht M. L. > artikel


Van Tricht Maria Ludovica/levensschets
 

'Marieke Pirkens kwam uit een gezin van 4 kinderen nl. 2 jongens (Tist en Fernand) en 2 meisjes (Jeannette en Marieke). Zij was dus de jongste. Marieke was heel godvruchtig en ging dan ook alle dagen naar de mis (toen nog te Ledeberg). Eén van haar kenmerken was ook dat ze graag kletste (komeren) en dat ze zeer wantrouwig was.
Men kon haar ook gemakkelijk herkennen aan haar kledij want naar het scheen droeg ze altijd zwarte kousen en een zwarte "snoerdoek". Daarbij kwam nog dat ze sneeuwwit haar had.
Toen de nieuwe pastorie er was, woonde ze in de eerste helft van de pastorie (nu garage en keuken).
Toen E.H. Ginis (1) hier pastoor werd, werd ze opgenomen in de H. Hart-kliniek te Ninove (14 dagen) waarna ze naar het klooster in Pamel gegaan is. Hier overleed zij eenzaam op 31 augustus 1959 op de leeftijd van 85 jaar. Zij werd begraven op het kerkhof van Kattem (op 4 september). E.H. De Bondt heeft een zerk laten plaatsen op haar graf, ter nagedachtenis aan Marieke Pirkens die het mogelijk gemaakt heeft dat Kattem ook een kerk kreeg.' (2) (3)

 

foto 1988
 

----------------------------------------------------------------------
(1) Kon hij de ‘drukke bezorgdheid' om Marie die ziek was niet aan? Hebben sommige parochianen hem dat kwalijk genomen?
(2) In brochure '25 jaar Kattem'.
(3) In 2019 heeft Team Kattoem de grafzerk nog rechtgezet en opgekuist.