boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > Vermeulen D. C. > artikel


Vermeulen Dorothea Clementina/gouden kloosterjubileum op 6 mei 1943

 'De werkzame en verdienstvolle Overste werd plechtig befeest.
Moeder Martha en Z. Emerita vertegenwoordigden het Moederhuis. Omwille van den oorlog, alsook op het herhaaldelijk aandringen der jubilaresse werd het feest enkel in het klooster gevierd. Niettegenstaande alle voorzorgen had dit nieuws zich spoedig verspreid in de gemeente en van alle kanten kwamen dan ook de gelukwensen toegestroomd.
De Juffrouwen-onderwijzeressen boden aan de Jubilaresse een zeer fraai O.L.Vrouwenbeeld met rijk versierd voetstuk aan als geschenk. Na de vacantie vierden de schoolkinderen op hun beurt hun geliefde bestuurster. Een kleine feestzitting werd gehouden op de speelplaats. De kinderen boden aan de Jubilaresse een prachtig marmeren inktpot aan met toebehoorten.' (1)


---------------------------------------------------------------------
(1) In archief zusters.