boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Viaams Nationaal Verbond, afdeling Pamel

Al van voor de oorlog bestond er te Pamel een afdeling van het V.N.V. In 1942 telde de afdeling 47 leden waarvan er 15 tot de leiding behoorden en 7 ook lid waren van de Dietse Militie-Zwarte Brigade (D.M.Z.B.); in 1943 was het ledenaantal lichtjes gestegen tot 49 waarvan 15 leidinggevend en 17 die ook lid waren van de D.M.Z.B. Zeker waren er Pamelaars bij die lid werden om den brode (uit armoede, om te ontsnappen aan de verplichte tewerkstelling, …), maar anderen traden toe uit politieke overtuiging, propageerden voor de Nieuwe Orde (1) en/of engageerden zich in de Vlaamse Wacht, de Zwarte Brigade, … Afdelingsleider was in 1942 Gustaaf Borloo, die echter datzelfde jaar nog werd opgevolgd door Maurits Van Saene (2). Ze vergaderden in het café 'Bij Nausses' op de Kleistraat. Een erg actieve afdeling was het zeker niet (3).


-------------------------------------------------------------------------------
(1) Eén voerde zo hevig propaganda dat hij door de Pamelaars ‘dokter Goebbels' werd genoemd.
(2) Maurits Van Saene (1919-2000), verhuisde naar Ninove waar hij een bekend schilder werd.
(3) Van Herreweghen Herman: 'Het interbellum en Wereldoorlog II in Pamel en O.-L.-V.-Lombeek' Davidsfonds Roosdaal, extranummer 2001 DF-Klokje, 231 p. Aldaar p. 23.