boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Opdenbosch Jan-Baptiste

'Rangen' (1) in de volksmond

Werd geboren te Meerbeke op 14 juni 1910 (2). Op 23 november 1934 huwde hij te Pamel met Alice Evenepoel (Pamel 21/12/1907-Aalst 21/7/1994) en woonde vanaf toen te Clères aan de Poelkbeekstraat, in het ouderhuis van Alice. In het gezin werden 4 kinderen geboren.
Voor zijn huwelijk werkte Jan-Baptiste o.a. in een zijdefabriek in Tubize, een garenfabriek in Ninove en een kartonfabriek in Brussel. Ook na de oorlog had zijn gezin thuis een boerderijtje met kleinfruit, maar in het plukseizoen trok hij vele jaren, van maandagmorgen tot zaterdagmiddag samen met een tiental plukkers naar Wallonië en een stuk in Frankrijk om er fruit te plukken, gevoerd met de auto en voorzien van ladders.

Rangen is in de loop der jaren in Roosdaal een bekende dorpsfiguur geworden, als vaandeldrager van de oud-strijders (3), als Zwarte Piet van Sinterklaas in het rusthuis en als oudste inwoner van Roosdaal. Hij overleed in het rusthuis te Roosdaal op 2 augustus 2013.


------------------------------------------------------------------------
(1) Van Florent, naam die zijn peter hem gaf.
(2) Zoon van Jan-Leopold Van Opdenbosch en Maria Catharina Van Droogenbroeck.
(3) Eerst opgeroepen als soldaat, later als werkweigeraar door de Duitsers in Frankrijk opgepakt en maanden gedwongen arbeid in Duitsland. Na de oorlog erkend als oud-strijder.