boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Malderen Petrus
+
zonen Petrus Franciscus/Donatus, Ghislenus/Anno en Jan-Baptist/Donatus
 

Van Malderen Petrus
Geboren te O.-L.-V.-Lombeek op 2 maart 1844. (1) (2)
Op 1 maart 1867 huwde Petrus te O.-L.-V.-Lombeek met Rosalia Appelmans (O.-L.-V.-Lombeek 7/11/1844-O.-L.-V.-Lombeek 10/8/1907). (3) In hun gezin dat te O.-L.-V.-Lombeek woonde werden veertien kinderen geboren.
Petrus hertrouwde op 10 maart 1909 te Strijtem met Maria Lucia De Braeckeleer (°Strijtem 23/3/1862) (4)
Hij stond te O.-L.-V.-Lombeek te boek als handelaar.

Van Malderen Petrus Franciscus
Frans werd te O.-L.-V.-Lombeek geboren op 27 april 1869.
Op 5 september 1892 te Affligem ingetreden in de benedictijnenabdij werd hij er op 8 oktober 1892 ingekleed. Daarbij kreeg hij als broeder de naam Donatus. Op 18 oktober 1894 legde hij zijn tijdelijke geloften af, op 28 oktober 1897 volgde zijn eeuwige professie.
Maar broeder Donatus werd ernstig ziek en hij overleed te Affligem op 20 juli 1902.
‘De Mariagroet uit Affligem’ schreef ‘Een kwijnende ziekte, die hem onzeglijke smarten deed lijden, en langzamerhand zijne krachten ondermijnde, sleepte hem vroegtijdig ten Grave in den jeugdigen ouderdom van pas 33 jaren. Broeder Donatus was voor al zijne medebroeders een voorbeeld van engelachtige godvruchtigheid, duiveneenvoud, kinderlijke gehoorzaamheid en heldhaftige verduldigheid; tevens koesterde hij den diepsten eerbied en innigste liefde voor onze dierbare Moeder Maria.’ (5)

Van Malderderen Ghislenus
Geboren te O.-L.-V.-Lombeek op 10 januari 1885.
Ghisleen begon op 1 oktober 1897 te Steenbrugge aan het alumnaat (6). Op 24 september 1901 ontving hij in de abdij te Affligem het habijt als koornovice. Toen werd ook Anno(bert) zijn kloosternaam. Maar op 13 september 1902 keerde hij ‘wegens ongeschiktheid voor de studie op eigen initiatief naar huis terug’. (7)
Op 13 juli 1911 huwde hij te Eizeringen met Maria Justina Van den Eeckhoudt (Sint-Kwintens-Lennik 22/7/1886 (8)-O.-L.-V.-Lombeek 15/5/1912). Zij overleed in het kraambed en het dochtertje werd ook Maria Justina genoemd.
Op 16 juli 1919 hertrouwde Ghisleen te Strijtem met Celina Van Eeckhoudt (Strijtem 29/10/1884) (9) Zij erkenden en wettigden twee vroeger geboren dochters van Celina.
Ghisleen bleef te O.-L.-V.-Lombeek wonen en stond er te boek als verkoopsman.

Van Malderen Jan-Baptist
Geboren te O.-L.-V.-Lombeek op 17 juni 1891 en overleden in 1984.
Jan-Baptist werd broeder van de Christelijke Scholen, ingetreden te Groot-Bijgaarden in 1912. Hij kreeg er de kloosternaam Donatus, als herinnering aan zijn jong gestorven broer Frans.

 
------------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Petrus Josephus Van Malderen (Pamel 5/1/1803-O.-L.-V.-Lombeek 7/12/1886) en Valentina Anckaert (O.-L.-V.-Lombeek 14/2/1812-O.-L.-V.-Lombeek 26/7/1866).
(2) Rosalia Van Malderen (O.-L.-V.-Lombeek 21/10/1852), zus van Petrus, was getrouwd met Egidius Jacobs (O.-L.-V.-Lombeek 13/7/1847). Hun zoon Jozef (O.-L.-V.-Lombeek 7/3/1887) trad op 9 maart 1904 in de abdij van Affligem in als broederpostulant, maar trad al op 22 juni 1904 terug uit. Hij trouwde in 1910 met Helena Augusta Weemaels, waarschijnlijk te Anderlecht.
(3) Dochter van Guillielmus Appelmans (O.-L.-V.-Lombeek 1/9/1801-O.-L.-V.-Lombeek 29/10/1861) en Maria Theresia Janssens (O.-L.-V.-Lombeek 21/10/1800-O.-L.-V.-Lombeek 20/11/1857).
(4) Dochter van Cornelius De Braeckeleer (Pamel 25/8/1820-Strijtem 23/3/1875) en Maria Joanna Vierendeels (Strijtem 26/9/1829-Strijtem 2/8/1877)
(5) Frank Teirlinck: ‘150 jaar monniken in Affligem 1870-2020’, vzw Abdij Affligem, 2020, 512 p. Aldaar p. 187.
(6) Aan het klooster verbonden internaat waar jongens opgeleid werden om later eventueel als aspirant-monnik in te treden.
(7) W. Verleyen: ‘Necrologium van Affligem’ in Eigen Schoon en De Brabander, jan.-febr.-maart 1992. Aldaar p. 104.
(8) Dochter van Jacobus Van den Eeckhoudt en Joanna Maria Van Droogenbroeck.
(9) Dochter van Carolus Ludovicus Van Eeckhoudt (Borchtlombeek 17/2/1846-O.-L.-V.-Lombeek 9/6/1923) en Maria Louiza Melania Van den Eeckhoudt (Strijtem 30/3/1865-Strijtem 22/11/1912).