boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > Van Den Bosch E. >artikel


Van Den Bosch Edmond/100 jaar

Zaterdag 10 december 1994

Huldiging op het gemeentehuis
Toespraken door de burgemeester en de voorzitter van de bond van oud-strijders.


Zondag 11 december 1994

9u30: Vertrek, achter de Koninklijke Fanfare
Langs een door de buren versierde Profetenstraat

10u: Mis in de kerk op Ledeberg
Opgeluisterd door het kerkkoor en de fanfare

11u: Receptie in de zaal Monsken

12u30: Feestmaal voor de familieleden


In ‘Pamelse verzen' bezong Walter Evenepoel er het leven van Mong:

 

Kom mensjken, lestert goed, we gon e lieke zingen
en zetj mo welgemoed, 't es va gin triestege dingen,
't es e loflied op ne man da alleman wel kan:
we zingen al te gour, want Mong werd onderd jour (bis)

't Es over Mong dat 't gout en over zèn joenge jouren,
wa dat in zèn memore stout, al zen prilste wedervouren:
van et Kosjvout ooët den touèd, va werkkracht en va vlouèt
zoe es de Mong, verwour al volle onderd jour! bis)

Onze Mong moest no den troep, just as den Dosj ons kwomp plougen.
Mo è ief em sterk en kloek, in douè zwour en droevege dougen
on de loeëpgrechten en in 't veljd eitn gestrejen gelèk nen eljd
doroem zinge men al te gour op Mong zèn onderd jour (bis)

Me miëneg Vlemske vrinjd ervoer'n de groeëte skanne
as ooëtskot emme ze gedinjd, want de macht was in Wolsjke annen.
Zoe wier Mong Flammingant, ne strouèër ve zè land
en Vlonjeren zingt tegour ve Mong zèn onderd jour (bis)

As d'n oorlog was gedoun koest 't leiven echt beginnen
E es op ziek gegoun no een vraa ve te beminnen.
E vond zè gerief ket ba ooës, nie vei van 't stieëne krooës,
Ze koze ve mekour, as't mocht ve onderd jour ... (bis)

Onze Mong ouè zè leivesdoel, è es in den echt getreden
me Julietteken Evenepoel (va goe volk, ik kan et weten).
Ze vond'n et goe klimout on de Profetestrout,
dou woenjde'zn miëneg jour, Juliet en Mong tegour (bis).

Et wier e skoeë gezin, ze kregen drouè kadejen
Da was no Juliet eje zin en Mong eid et werk noeët gemejen
zenne lochting stond on den top met den allerskoensjten op
dus drinke men tegour op Mong zèn onderd jour! (bis)

Zoe skoof et leiven op me klein en groeëte zergen.
Onze Mong gevet nog nie op, è eid ginne skrik ve mergen.
E eid alles no zenne zin ba Kamiel en Leontin
Dee de zergen van di pour werd Mong na onderd jour,
we zingen nog isj tegour op Mong zèn onderd jour!!!