boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex O > artikel


Opdenbosch Joannes Baptista

Dom Benedictus

Geboren te Borchtlombeek op 14 juni 1860. (1)
Op 5 september 1875 werd hij te Affligem in de benedictijnenabdij ingekleed met ‘Benedictus’ als kloosternaam. Op 21 maart 1877 volgde zijn tijdelijke professie. Na nog minstens een jaar humanioraonderwijs zou hij verder studeren in Sant’Ambrogio (2) te Rome. Maar dat plan ging niet door want vrij vlug vertoonde hij symptomen van tbc. Op 6 mei 1880 legde hij zijn plechtige geloften af. In 1881 werd hij naar de benedictijnenabdij in Steenbrugge gestuurd omdat zijn overste hoopte dat daar ‘un air moins vif’ hem deugd zou doen. Op 9 september 1882 werd hij te Affligem tot diaken gewijd. Maar hij bleef lijden aan zijn ziekte en daar hij een grote verering had voor O.-L.-Vrouw wou hij graag naar Lourdes, om er te genezen of te sterven.
Dom Benedictus overleed te Lourdes op 5 juni 1883. Hij werd getypeerd als ‘un bravo ed innocente giovane’ (3) (4)---------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Johannes Baptista Opdenbosch (Borchtlombeek 25/5/1824-Borchtlombeek 15/2/1899) en Maria Anna Francisca Blockerey (Sint-Martens-Lennik 17/1/1831-Borchtlombeek 11/6/1894).
(2) Internationale benedictijnenabdij, tevens pauselijke universiteit.
(3) ‘een goede en onschuldige jongeman’
(4) Belangrijkste bron: Frank Teirlinck: ‘150 jaar monniken in Affligem 1870-2020’, vzw Abdij Affligem, 2020, 512 p. Aldaar pp. 103,104.