boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex N > artikel


(te) Noeljes/Paupes

Vroegere boerderij aan de Keerstraat

Al in 1643 door Philips De Dijn gesitueerd aan de Zijpstraat (nu Keerstraat nrs 15, 17). De oudstgekende bewoners waren Joos van Oostkerke (+1637) en zijn vrouw Elisabeth Sterck (+1639).
Maar het was Arnold De Neef (1743-1802) die de eerste toenaam gaf aan het huis; Arnold, Nolle, Noelje (Arnoul in het Frans). In 1767 was hij te Pamel getrouwd met Maria Catharina Van den Houwe (1743-1815), waarschijnlijk ingetrouwd want Maria Catharina was enige dochter en ook nam Arnold van zijn schoonouders de pacht over van 2 dagwand 73 roeden abdijgrond. Hij was naast landbouwer ook strodekker. Hun oudste zoon Carolus (1767-1845), pas in 1814 getrouwd met Joanna Van den Borre (1777-1848) nam uiteindelijk de ouderlijke hoeve over. Zij werden opgevolgd door hun oudste dochter Maria Catharina (1815-1868), eerst getrouwd met Jozef De Paepe (1801-1848) uit Liedekerke. Deze was oosprong van een tweede toenaam, 'van Paupes'. In 1850 hertrouwde Maria Catharina met Jan-Baptist Braeckmans (1814-1879). Een dochter uit dit tweede huwelijk, Pelagia (1855-1925) trouwde in met Jan Jozef Stichelmans (1854-1902). Van hun 14 kinderen bleven enkele ongehuwde dochters in het ouderhuis wonen, maar als de laatste overleden was werd de hofstede in 1960 verkocht aan slager Charles Verlinden, gehuwd met Josephine Maesfranckx. Zij verbouwden de hoeve tot een tweegezinswoning die ze dan verhuurden. (1)


------------------------------------------------------------------------------------
(1) Voornaamste bron: G. Van Herrewegen: '20 Pamelse huisgeschiedenissen' Extranummer DF-Klokje, Davidsfonds Roosdaal, 2002, 135 p. Aldaar pp. 45-51.