boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex M > artikel


Molen van Strijtem

Windmolen

Op 31 mei 1862 (1) kreeg Vital Van Cutsem (Meerbeke 13/3/1827-Strijtem 5/11/1870) van het gemeentebestuur de toelating op de Neerkouter een graanwindmolen te rechten. De molen moest wel 70 m van de Lostraat verwijderd staan. Vandaar dat hij aan de ‘knik’ van de huidige Molenweg stond. Voorts voegde het gemeentebestuur er nog aan toe ‘dat dit niets dan voordeel kan bijbrengen aan de inwoners’. (2) De standaardmolen werd van elders overgebracht en opgericht op grond van de familie de Failly. Toch werd het gezin Vital Van Cutsem-Steppe later eigenaar. In 1868 kwam een zekere De Gieter op de molen werken en liet ook na het overlijden van Vital de molen verder draaien. Was Van Dingenen Petrus (°1826, + 1886) uit Westmeerbeek zijn onmiddellijke opvolger? Door erfenis bleef de molen echter in bezit van de families Van Cutsem en/of Steppe. Zo werden op 3/1/1908 Pieter Jan Van Der Perre-Van Cutsem eigenaars en werd Pieter Jan ook molenaar.

 


Foto ca 1908: de molen, wat verheven op de aangelegde molenberm.

Niet ver vandaan, maar aan de Lostraat stond het molenaarshuis (had nr 180), rechts van de Molenweg. (3)

Maar de molen verhief zich niet hoog genoeg en vatte, ook door de omgevende bomen, te weinig wind, waardoor hij meestal maar een 55-tal dagen per jaar kon malen. (2) In 1910 (1911?) liet Pieter Jan Van Der Perre de molen afbreken!
Hij installeerde toen in de bijgebouwen een graanmolen aangedreven door een gasmotor. In 1946 werd overgeschakeld naar een elektrische motor. Molenaar was toen Albert Van Der Perre (+1973). (4) In 1948 (ver)bouwde hij, aanleunend aan het molenaarshuis een ‘nieuwe’ maalderij.

 


Mechanische molen en molenaarshuis.

Na Albert liet zoon Jef de molen nog tot in 1992 regelmatig draaien.

Toch kwam de goeverneur van Vlaams-Brabant, tijdens de Open Monumentendag in 1995, de maalderij nog bezoeken.
 


In 'Het Nieuwsblad' van 12/9/1995.


------------------------------------------------------------------------
(1) Op 13 mei 1862 had de Bestendige Deputatie van de provincie Brabant al de toestemming gegeven.
(2) Luc Van Liedekerke: ‘Strijtem... nu en altijd’, 1981, 316 p. Aldaar p. 71.
(3) Is intussen afgebroken.
(4) Luc Van Liedekerke: o.c. (noot 2). Aldaar pp. 71, 73.