boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex M > artikel


Milac-Roosdaal

Katholiek sociaal netwerk voor soldaten

* Opgericht in 1981.

* De bestuursleden noemden zich komiteeleden, die regelmatig vergaderden in de pastorie te Strijtem. In 1984 waren de komiteeleden: Daniël De Moortel, pastoor Marcel Raymaekers, Benny Hautman, Marc Van Den Nest, Claude Sterck, Dirk Stichelmeyer, Hans Borloo, Martine Van Schepdael. De volgende jaren gingen en kwamen komiteeleden, alleen Benny Hautman, pastoor Raymekers, Hans en Martine Borloo bleven sterkhouders. Vooral Benny Hautman werd vereenzelvigd met Milac. Hij was de redacteur van het plaatselijk tijdschrift. De (toekomstige) soldaten konden elke eerste donderdag van de maand bij hem thuis met hun vragen terecht. Ook beantwoordde hij de Milac-O-Foon. (1)

* Inkomsten
Van 1981 tot 1988 haalde Milac-Roosdaal vooral inkomsten uit filmavonden/filmweekends:

 

 

Daarna uit de verkoop van wafels/koeken:

 
(2)
 

Ook verkochten de komiteeleden schrijfblokken, sluitzegels, afzwaaikaarten, verjaardagskaarten en andere ‘humorkaarten'.

* Activiteiten:
+ Jaarlijks organisatie van de week van de soldaat met o.a. in:
1982: op 29 januari medewerking aan de opening van de week van de soldaat in Brabant:

 
 

1988: op 6 februari trefavond voor alle soldaten van Roosdaal, met ouders en verloofden: om 19 u eucharistieviering in de kerk van O.-L.-V.-Lombeek, daarna gezellig samenzijn in de Lombeekkring. In die week ook jeugdwedstrijd in de scholen.
+ Uiteraard telken jare ook activiteiten in de loop van het jaar, o.a. in:
1984: 28, 29 juli bezoek van enkele komiteeleden aan de soldaten in Duitsland; (3) Vanaf 18 augustus elke maand ‘Milac-Instuif'. Op 18 november medewerking aan de provinciale trefdag te Strijtem.
1988: maandelijks in de pastorie van Strijtem inzwaaivergadering voor dienstplichtigen.
1992:(4)

 
 

* In april 1984 verscheen ‘Blad zonder naam', eerste nummer van het tijdschrift van Milac- Roosdaal. Aan de soldaten werd gevraagd het blad een naam te geven, het werd:

 
 

Het verscheen ook de volgende jaren met informatie specifiek voor soldaten, verslagen van activiteiten, nieuws van/over Roosdaalse soldaten, namen van ‘Inzwaaiers en Afzwaaiers', zoekertjes, denkertjes in ‘Milacpillen', woordje van de proost,... moppen en kruiswoordraadsels. (5)

* Enerzijds was het betrekken van de soldaten bij bovenvermelde activiteiten, bij het tijdschrift, niet altijd evident en was de respons van de soldaten soms gering. Zo was in 1984 de Milac-Instuif geen succes en zelfs op de provinciale trefdag te Strijtem, waren er volgens een verslag maar enkele jongeren die hun legerdienst zouden aanvatten. Maar anderzijds bood Milac-Roosdaal ruimschoots de mogelijkheid aan (toekomstige) soldaten om zich te informeren.

* Nadat in 1994 de dienstplicht werd ‘opgeschort' werden er geen dienstplichtigen meer opgeroepen en in februari 1995 zwaaiden de laatste dienstpichttige soldaten af. Reden om ook Milac-Roosdaal op te doeken.

 

----------------------------------------------------------------
(1) Ook was hij een tijdlang voorzitter van Milac-Brabant.
(2) In 1991 werden meer dan 1000 pakjes verkocht!
(3) In augustus 1984 waren er in Roosdaal 29 miliciens: 18 uit Pamel, 2 uit Strijtem, 5 uit O.-L.-V.-Lombeek, 4 uit Borchtlombeek; 9 onder hen waren gekazerneerd in Duitsland.
(4) In De Streekkrant van 2/1/1992.
(5) De soldaten kregen maandelijks eveneens het tijdschrift ‘Extra-Rantsoen' van Milac-Nationaal. Ook propageerde de plaatselijke afdeling o.a. de Lourdesbedevaarten, alsook de provinciale trefdagen.