boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Pinijzekets
 

In de Atlas der buurtwegen van ca. 1842 nog Borrekets genoemd, naar de aanwezige borre (benaming die waarschijnlijk ouder is), waaraan als eerste Denijs Gansemans (1750-1815), Nijs genoemd, woonde, opgevolgd door zoon Petrus, Pië van Nijs. Aldra werd hun hofstede ‘te Pi(ë)nijzes' en het weggetje de Pinijzekets.

Heraangelegd in 2014-2015, officieel ingehuldigd begin juli 2015. In de straat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en alle woningen werden gescheiden aangesloten. Ook het wegdek werd volledig vernieuwd.

 

Berren

 

foto 2008
 
Borreput (overwelfde bron) of in het Pamels, berren; geïntegreerd (gelukkig niet toegegooid) in de omheinende keermuur.