boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > Pamelse Klei > artikel


Pamelse Klei/wijziging naam
Toen bleek dat de fusiegemeente Roosdaal een Kleistraat had in Pamel en in Borchtlombeek wou de gemeenteraad de Kleistraat te Pamel enerzijds gedeeltelijk vervangen door de Dokter Roosensstraat en anderzijds de Jozef De Schepperstraat laten doorlopen tot aan de Brusselstraat. Vooral de bewoners van dit laatste gedeelte protesteerden (1). Dat blijkt o.a. uit volgende brief van 15 mei 1986:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de Burgemeester,
de Schepenen
en de Gemeenteraadsleden
van RoosdaalGeachte Mevrouw, Mijnheer


De beslissing van de gemeenteraad om de straatnaam “Kleistraat” tussen de J. De Schepperlaan en de Brusselstraat te wijzigen, is bij de bewoners ervan niet in goede aarde gevallen.

Daarom hebben wij besloten niet bij de pakken te blijven zitten:
1. Wij hopen dat onze affichering “KLEISTRAAT PAMEL MOET BLIJVEN” u niet is ontgaan.
2. Ons bezwaarschrift, gericht aan de Gouverneur van de provincie Brabant, werd door alle inwoners van het betrokken deel van de Kleistraat ondertekend.

Wij vragen u nogmaals oog te willen hebben voor onze bezwaren en rekenen hierbij op uw democratische ingesteldheid.

In bijlage, voegen we een copie van het bezwaarschrift.

U dankend voor de interesse verblijven wij,

met de meeste hoogachting.

het aktiecomité “Kleistraat Pamel moet blijven”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samengevat waren de redenen/bezwaren: gehechtheid aan de naam, kosten voor drukwerk, verwarring bij klanten, … en de vraag waarom in Pamel en niet in Borchtlombeek?

Waarop raadslid August Eylenbosch in ‘Het Nieuwsblad' van 27/5/1986 argumenteerde:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uiteindelijk werd een compromis gevonden: Pamelse Klei.


-------------------------------------------------------------------------------------
(1) Was het uit respect voor de dokters Roosens dat er in het andere gedeelte van de straat weinig protest klonk?