boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > Omloopstraat > artikel


Omloopstraat/Hulsbroekbos

foto 2010
 

3,5 hectare groot met bomen van meer dan 60 jaar oud. Onder de essen en beuken groeien iepen, vlieren, aalbessen, sleutelbloemen, bosanemonen, aronskelken, ... Hele velden daslook sieren het bos in de lente. In de natte, meer open zones groeien ook de grote valeriaan en de engelwortel, in de bronzone zelfs de reuzenpaardenstaart.
Sinds 1989 beheert Leefmilieu Roosdaal/Natuurpunt Pajottenland-kern Roosdaal het bos (in erfpacht gegeven door de gemeente, die het in 1978 had aangekocht) en koos daarbij voor een maximaal herstel van het bronbos, plantte elzen in het waterige gedeelte, rooide de canada's in de rand, plantte er streekeigen struiken, zoals de hazelaar en de sleedoorn.
Het bos heeft veel dood hout dat dieren de kans biedt om zich te voeden en te verschuilen. In de weide naast het bos werd bovendien een poel aangelegd. Hier vinden amfibieën, insecten en vlinders een rust- en broedplaats.
Natuurpunt beheert nu ook aan de overkant van de Omloopstraat de helling (1/2 hectare). In 2006-2007 werd dit perceel terug bebost. Naast gewone elzen gedijen er eveneens schietwilgen, zomereiken en hazelaars. Bovendien bloeien er opnieuw bosanemonen, pinksterbloemen en op de hoogste delen ook boshyacinten.

 


foto 2010

 
Mestdaghhut: een hut van wilgentenen ter nagedachtenis van Freddy Mestdagh, voorzitter van Natuurpunht Roosdaal.


 

foto 2010
  Waar de Omloopbeek het bos verlaat.