boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > Hertboomstraat > artikel


Hertboomstraat/vroeger

Begin 1938 richtten de Poelkenaren een petitie aan de gemeenteraad:
Volgens hen is de weg van Tombergen naar Lombeek één der meest gebruikte landbouwwegen van de gemeente, want bijna alle boeren van Poelk moeten langs die weg naar hun akkers. Maar nooit was de straat zo slecht als nu, men moet het zien om het te geloven. Koeien kunnen er niet meer langs; in de diepe sporen lopen ze gevaar hun poten te breken. Zelfs een kar, getrokken door twee paarden, met zes bundels loof of geladen met mest of aal geraakt er niet meer door. Derhalve vragen ze om de weg eens degelijk te herstellen want lapmiddelen helpen niet meer, dat is verloren geld.

Op 4 maart 1938 vond de gemeenteraad de petitie terecht en vroeg aan het college van burgemeester en schepenen een voorlopig ontwerp op te maken voor verbetering en verbreding van de weg.