boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > Heidestraat > artikel


Grooten Bosch

Rechts van de Heidestraat, vanaf Hunselbeek en informatiepaneel klimmend naar de Ninoofsesteenweg toe.

* Lager gelegen weide en aanpalend bos.

 


foto 2014

 

Hier lag ca. 1950 een boomgaard met verschillende soorten appelbomen. Geleidelijk aan werden daarna de fruitbomen verwijderd en ca. 1970 was de boomgaard aldus een graasweide voor koeien geworden, die tot 1989 verhuurd werd aan een boer. Daarna heeft er zich een ruigte ontwikkeld met een grote diversiteit aan planten en kruiden: o.a. akkerdistel, meidoorn, moerasspirea, zomereik.

* Hoger gelegen bos naar de Ninoofsesteenweg toe.

 

foto 2014
 

Ook hier lag vroeger een boomgaard met appel-, kersenbomen en aalbessen die gerooid werden om er in de jaren (19)70 een grote hoeveelheid betonpuin te storten. Na veroordeling werd het puin vermalen, wat een soort terrils op het terrein vormde. Al vlug werden die steenterrils bedekt met pioniersplanten, maar door de jaren heen groeide er een bos met een verscheidenheid aan bomen en struiken, o.a. acacia, eik. Op de stukken waar de zon bijna niet doorheen kan is de grond volledig met klimop begroeid.

 

* Beheer.

Het lager gelegen gedeelte werd in 2009 door Natuurpunt gekocht van de familie Van Elsen, waarna het werd beheerd door Natuurpunt Pajottenland-kern Roosdaal, dat er ook een poel heeft gegraven, biotoop voor amfibieën, planten en insecten.
Sinds juli 2018 is den gehele Grooten Bosch door de Vlaamse regering erkend als natuurreservaat, met een oppervlakte van 4,5 hectaren. Daardoor kan Natuurpunt, dat instaat voor het beheer, subsidies aanvragen en moet het als eerste een aankoopoptie krijgen bij eventuele verkoop van die gronden van het reservaat waarvan het nog geen eigenaar is.
Intussen kan het reservaat toch al gedeeltelijk belopen worden, dankzij een wandelpad van 0,5 kilometer vertrekkend aan de Heidestraat. In 2020 werd een knuppelpad aangelegd, deel van een 'wandellus', waarbinnen ook een picknickplek met vlonder en picknicktafel voor mindermobiele kinderen en volwassenen.