boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > Broekstraat > artikel


Broekstraat/vroeger

In 1848 waren er in Strijtem 128 hulpbehoevenden (op een bevolking van ca. 600). Om hun nood wat te lenigen liet de gemeente, zij die nog konden werken de straten onderhouden en herstellen en gaf er hen wat geld voor. En toen op 27 november 1848 het gemeentebestuur besliste in de volgende lente de Broekstraat te verbreden tot 3 m en ze ook te bestraten over een afstand van 439 m, besloot het bestuur ook de armen te laten meewerken.

Kosten:
101400 straatkeien van 8 à 10 cm: 21 fr per duizend, ca. 2130 fr. in het totaal;
vervoer en aanaarding van zavel: 500 fr (hiervoor stonden de Strijtemnaren zelf in en konden de armen helpen);
loon van de plaveiers: 13 cent per m², 170 fr. in het totaal.
Samen ca. 2800 fr.