boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Nijverheid, beroepsbevolking, ... in Roosdaal

Uit de telling van de privénijverheid en –handel in 1970 bleek het betrekkelijk belang van 4 ondernemingen ‘bewerking van delfstoffen-chemie' (35 arbeidsplaatsen), van 5 ondernemingen uit de voedingsnijverheid (50 arbeidsplaatsen), van 6 ondernemingen ‘textiel-kleding' (171 arbeidsplaatsen) en van 48 diverse bouwondernemingen (171 arbeidsplaatsen). In het totaal waren er 301 ondernemingen met 829 arbeidsplaatsen.

In 1970 was de werkgelegenheidscoëfficiënt 39,7 (1). Op een totale beroepsbevolking van 2861 inwoners telde Roosdaal 1871 pendelaars, van wie er 1229 in de Brusselse agglomeratie werkten.

In de rangschikking van de gemeenten naar de graad van verstedelijking stond Roosdaal in 1970 onder de verstedelijkte woongemeenten. (2)


----------------------------------------------------------------------
(1) Het aantal personen tewerkgesteld in de gemeente gedeeld door de totale beroepsbevolking maal 100.
(2) Bron: ‘Gemeenten van België' deel 2, Gemeentekrediet van België, 1980, 695 p. Aldaar p. 928.