boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Strijtem: belastingen niet betaald ... dan maar handenarbeid

Daar de twee palen voor de deur van het gemeentehuis afgebrokkeld waren en weer opgemetseld moesten worden, daar het monument van de oud-strijders scheef stond en weer gerecht moest worden en daar de gaten in de muur van het kerkhof achter de kerk dichtgemetseld moesten worden, besliste het gemeentebestuur al dat werk te laten opknappen door twee inwoners die hun belasting niet betaald hadden!