boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Koning Leopold III te Pamel

In september 1939 kwam koning Leopold III te Pamel onverwachts de regimentsstaf van de 9de linie opzoeken (1), ingekwartierd te Poelk aan de Ninoofsesteenweg. De buurt merkte een plotse drukte en kwam kijken, ook Jeanne van Torken met haar kindje van een maand of drie op de arm (2). ‘Druk doende officieren wilden haar weg, maar Jeanne zei dat ze daar op haar eigen hof was en dat ze de koning wilde zien. Leopold stapte op haar af, gaf haar de hand en vroeg hoe het met de kleine was. “Heel goed meneer de koning” was haar antwoord.' (3) Lang is de koning niet gebleven, … maar Jeanne vertelde nog jaren nadien over haar koninklijk gesprek.
Diezelfde dag was de koning ook op Ledeberg. ‘Een grote wagen stopte op de Dries en vergezeld van enkele officieren ging hij de Kapelleweide op naar de Hoge Berg. Onder een grote beuk aldaar stonden ze pratend te kijken naar het toen nog mooie landschap van de Dendervallei. Terugkerend naar de auto op de Dries zijn enkele mensen hen gevolgd om hem uit te wuiven.' (4) Of was het bezoek aan Ledeberg toch niet zo idyllisch, maar ook militair, nl. een zicht krijgen op de bunkers en op de (in opbouw zijnde) ijzeren muur in die Dendervallei? De ware reden van zijn bezoek aan Pamel?


---------------------------------------------------------------------
(1) Lezersbrief in ‘De Standaard' van 17/8/1993.
(2) Jeanne was de dochter van Victor Stevens. Het kindje was Frits Timmermans, die later kruisheer werd.
(3) Zo vertelde Livina De Dapper.
(4) Zo vertelde zuster Marie-Borgia die het gehoord had van een medezuster.