boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Strijtemnaren zijn waterdrinkers

Zo staat in E.S.B.:

* ‘Te Strijtem zijn 't allemaal dezelfden. Ze hebben altijd groten dorst; maar ze bezien de herbergen van buiten; ze zeggen dat er geen enkele parochie is waar er zulk goed water is als Strijtem. En omdat ze zulk goed water hebben dopen ze hun bier, dopen ze hun jenever, dopen ze hun melk. De winkelier doopt zijn petrol, zijn azijn, enz. Strijtem is de parochie van de waterdrinkers, van de dopers, en van de beddep…!' (1)
Is het water er werkelijk zo subliem, of wordt gealludeerd op een karaktertrek van de Strijtemnaren?

* Stekeliger zijn de Aalstenaren met ‘Die komt zeker van Strijtem.', voor iemand die er nogal boers uitziet. (2)


-----------------------------------------------------------------------
(1) Van Op Den Bosch in ‘Eigen Schoon en de Brabander', 12e jg. (1929-1930). Aldaar p. 48.
(2) Reygaerts J. in ‘Eigen Schoon en de Brabander', 88e jg. (2005). Aldaar p. 434.