boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Elektriciteitsnet

O.-L.-V.-Lombeek
Op 18 mei 1900 gaf de gemeenteraad gunstig advies voor een openbare verlichting, maar er kwam niets van terecht omwille van 'de slechten geldelijken toestand'. Het zou nog tot 1917 duren vooraleer het gemeentebestuur besloot 'tot het nemen van electrisch licht voor het verlichten van straten en openbare gebouwen.' In 1929 werd het elektriciteitsnet uitgebreid en in 1944 sloot de gemeente aan bij de 'Intercommunale Electriciteitsmaatschappij van Brabant' en konden meer en meer Lombeekse gezinnen aansluiten.

Pamel
In 1923 gaf de gemeenteraad aan de Brusselse ‘Compagnie Continentale du gaz et de l' électricité' vergunning om de private en openbare elektrische verlichting in Pamel aan te leggen. Op 22 februari 1924 werd het plan van de compagnie goedgekeurd, volgens hetwelk o.a. twee elektriciteitscabines werden geïnstalleerd, één op de speelplaats van de gemeenteschool en een tweede aan de Ninoofsesteenweg.
Het gemeentehuis was het eerste gebouw dat elektrische verlichting kreeg (beslissing van 5/6/1924), daarna volgden andere openbare gebouwen als kerk, kapel en scholen (1) … en geleidelijk de huizen van de Pamelaars.
In 1924 kwam er ook al elektrische verlichting in sommige straten. Op 27 september 1924 besliste het schepencollege dat de lampen 's morgens gans de maand oktober mochten branden van 4u30 tot 6u30; 's avonds van 18u tot 22u van 1 tot 15 oktober, van 17u30 tot 22u van 16 tot 31 oktober.

Blijkbaar liepen de kosten van de openbare verlichting nogal op want op 9 september 1937 besliste het schepencollege de openbare verlichting tijdens het volgende winterseizoen te doven ‘op de dagen dat de maan voldoende licht' gaf!

Strijtem
Al in 1901 werd er op de gemeenteraad gepraat over de publieke en private verdeling van elektriciteit in de gemeente, maar in 1904 besliste de raad toch af te zien van het voorstel van ‘La société centrale de l' électricité du Brabant' tot het verlichten van de gemeente met elektriciteit.
Het werd 1924 voor men akkoord ging met de ‘Compagnie Continentale du gaz et de l' électricité' om elektriciteit voor verwarming, verlichting, drijfkracht en andere noodzakelijkheden te verlenen aan de gemeente.


----------------------------------------------------------------------
(1) De elektrische verlichting in de school te Poelk werd in 1925 echter niet door de Brusselse compagnie geïnstalleerd maar door de Aalsterse maaschappij ‘l' Energie électrique', omdat deze de laagste offerte indiende: 650 fr!