boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Groote baankoers te Pamel

'Op Maandag 5 juni (2e Sinxendag) groote baankoers voor toeristen en beginnelingen, 350 fr. vooruit. Vertrek om 2 ure stipt. Gegeven door den gekenden velomaker J. Fieremans - Vandersmissen, agent van het beste merk der wereld T.B.C. (The Bercle).
Eerste prijs een prachtig rijwiel voor piste, merk T.B.C. aan den eerstkomende met rijwiel T.B.C.
Verders zullen er geldprijzen bijgemaakt worden, die op den dag der koers zullen kenbaar gemaakt worden.
Inschrijvingen aan 1 frank, van heden tot den dag der koers.' (1)----------------------------------------------------------------------
(1) In ‘De Volksstem’ van 21 mei 1911.