boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > Tram Br.-Ni. > artikel


Tram Brussel-Ninove/smokkeltram

Tijdens Wereldoorlog I waren voedingswaren in Vlaanderen merkelijk goedkoper, maar de Duitsers hadden verboden deze naar Brabant over te brengen. Er werd dan ook heel wat de Dender overgesmokkeld. Een deel van die smokkelwaar, alsook eigen opbrengsten werden verkocht aan de Brusselaars. Ofwel kwamen deze naar Pamel en omliggende dorpen, ofwel reden de Pamelaars, Lombekenaren en Strijtemnaren zelf naar Brussel.

'Hier kon men dan de stoomtram afwachten tot het hem beliefde u te komen opladen. Meestal was deze goed gevuld met smokkelende mensen. Op het eerste gezicht schenen het allen gewone reizigers te zijn; doch bij nader toezien onder de banken, zag men alras waar de smokkelwaar zoveel als 't kon verborgen zat.
Het gebeurde niet zelden, dat onderwege ..., ergens aan een tramhalte een paar Duitse soldaten in de tram stapten en al de pakken van de reizigers deden openen. Waren de Duitsers goed gestemd, dan werd niet zo nauw gekeken. Zij gleden dan glimlachend door het nauwe gangetje midden een algemene stilte, keken eens links en rechts, en gaven de schijn dat zij niets hadden opgemerkt. Wanneer zij echter in een slechte bui verkeerden of onverwachts strenge bevelen hadden gekregen, dan werd menig pak dadelijk in beslag genomen. Aan de tramhalte "De Spanuit" te Schepdaal was er steeds een bestendige Duitse wachtpost, die op sommige dagen al de trams controleerde. Eens dit stationnetje achter de rug, kon men ongeveer weten of de "smokkelzaak" ja dan neen was geslaagd.' (1)


-------------------------------------------------------------------------
(1) Bronselaer Maurits: 'Liedekerke, van vroeger tot nu', Heemkundige Kring Liedekerke, 1970, 359 p. Aldaar p. 283.