boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Opgraving op kerkhof te Pamel

Begin juni 1880 vroeg een zekere Johanna Catharina Vermoesen uit Brussel aan het college van burgemeester en schepenen van Pamel, de toestemming om het stoffelijk overschot van haar zoon Henry Joseph Van Beneden (1) te laten opgraven om het over te brengen naar het kerkhof van Ukkel. Het college gaf toestemming op volgende voorwaarden:
- Op het moment dat het graf geopend wordt, moet het ontsmet worden met chloorkalk.
- De identiteit van het lijk moet vastgesteld worden met behulp van het nummer en het jaartal op de kist.
- Zodra de kist bovengehaald is, moet ze gewassen worden met vloeibare chloorkalk en met azijn, onmiddellijk daarna moet ze in een loden of zinken kist geplaatst worden die volledig afgesloten en dicht gesoldeerd moet worden.
- Het vervoer naar Ukkel moet gebeuren in een volledig gesloten koets zodat er geen uitwasemingen kunnen vrijkomen.
- Al die werkzaamheden mogen maar plaatsvinden tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's morgens, en wel door de gemeentelijke grafmaker en in bijzijn van de ‘officier de police' die een proces verbaal moet opmaken.
- Alle kosten zijn ten laste van de aanvraagster. (2)


---------------------------------------------------------------------
(1) Bierhandelaar, wonend op Tezuivenen en er overleden op 10/6/1878.
(2) Uit het register van het college van burgemeester en schepenen van Pamel, d.d. 11/6/1880, opgesteld in het Frans.