boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Verbod om te Pamel vee langs of op de straten te laten grazen

In de tweede helft van de 19e eeuw moeten er heel wat Pamelaars zijn geweest die hun (vaak enige) geit, schaap of koe lieten grazen langs of op de straten, want op 30 april 1879 besliste de gemeenteraad met 5 stemmen tegen 2 en 2 blancostemmen daar een einde aan te stellen. Al dat vee veroorzaakte immers schade aan de grachten en aan de hellingen van de straatkanten. Zij die zich niet aan het verbod hielden werden bestraft: 3 tot 5 fr bij een eerste overtreding, 5 tot 10 fr bij een volgende.