boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Moord te Pamel

J.B. Despeer, slager in Pamel, kreeg een kogel in de rechterflank, zijn kleding vatte vuur, zijn vrouw gooide een emmer water over hem, Despeer verloor het bewustzijn, overleed op 1 augustus.
Dader was buurman Demoortir, nog herkend door Despeer, gebruikte heel recent zijn geweer, had die dag poeder en lood aangekocht.
Mogelijke aanleiding: Despeer werd door Demoortir verdacht bij hem aardappelen te hebben gestolen.


In het 'Journal de Bruges' van 8 augustus 1841.