boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Sluitingsuur van de herbergen in Pamel

Op 20 juli 1824 keurde de gemeenteraad van Pamel het politiereglement goed. Vijf van de dertien artikelen hebben specifiek betrekking op de herbergen, waaronder drie op de sluiting.

 

Artikel I: Het is verboden aan de herbergiers en aan alle drankverkopers van dranken te verkopen of te gedogen dat er in hun huizen ende plaatsen daarvan afhangende of andere, dranken verkocht worden na de vertrekuren vastgesteld in het volgend artikel. Niemand zal mogen in de herberg blijven na het gemelde uur of gedurende de nacht.
Artikel II: De vertrekuren zijn vastgesteld als volgt:
- te negen uur 's avonds in de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart
- te tien uur 's avonds in de overige 6 maanden.
Artikel VII: De deuren der herbergen en andere plaatsen in dewelke men drank verteert, zullen op zondagen en heiligdagen moeten gesloten zijn gedurende de tijd bestemd tot de kerkdienst dezer gemeente en het is verboden aan wie het ook zij van gedurende die tijd aldaar te verblijven.

 


In 1896 bracht het gemeentebestuur het sluitingsuur in oktober ook op 22 uur.

Pas op 20 juni 1950 besliste de gemeenteraad dat de herbergen voortaan, elke dag van het jaar om 1 uur 's nachts moesten sluiten. In geval van kermissen, feesten of openbare ‘verlustigingen' mocht de burgemeester het sluitingsuur wel verlaten.

Heden (anno 2012) is er geen sluitingsuur meer, tenzij de burgemeester er omwille van buitengewone omstandigheden anders zou over beslissen.