boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Vondeling te O.-L.-V.-Lombeek

'... in den bosch genoempt den Boesbergh' (1) werd op 18 augustus 1777 een pasgeboren kind aangetroffen. Daarop zocht de baljuw een voedstermoeder en vond Anna Maria Beijl, huisvrouw van Emmanuel de Weert, bereid zich over de vondeling te ontfermen. Zij kreeg er van de armendis (of armentafel, H. Geesttafel) 'drij guldens ter maent' voor. Maar in december 1778 stierf de vondeling. Volgens de armmeester bedroeg de kost uiteindelijk 85 gulden en 18 stuivers: 'de alimentatie ende opvoedinge van het vondelinck', maar eveneens lijnwaad ten bedrage van 11 gulden en 17 stuivers en ook 'extraordinair verschot' of voorschotten betaald door de voedsterouders voor de voeding van de vondeling, o.a. wittebrood en suiker.


----------------------------------------------------------------------
(1) In de armenrekeningen van O.-L.-V.-Lombeek.