boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Vloekers bestraft

In februari 1777 stuurde de Pamelse baljuw Engelbert Blockmans een brief naar de Brusselse advokaat Philip F.J. Warré met o.a. de vraag hoe ‘vloeckers’ beboet moesten worden. Immers in vorige eeuwen werden vloekers bestraft, maar blijkbaar waren vloekwoorden in 1777 niet meer zo strafbaar. Warré antwoordde: ‘als hij 3 à 4 gulden wil betalen, laet hem gaen, om dieswille dat de calengien (1) over het vloeken niet vele meer in gebruyck en sijn, als men niemandt en injurieert oft blasphemeert tegens Godt ofte sijn heylighen …’.-------------------------------------------------------------------
(1) Calengien: straffen, boetes; eigenlijk rechtseis.