boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Ter cause van dieverijen ...

Op 21 november 1715 veroordeelde de Vierschare van Liedekercke (1) Jan Vijverman van Borchtlombeek: '... Ter cause van dieverijen op een schavot met scherpe roede gegeeselt te worden totten loopende bloede, hem voorts bannende uyt de burggravie van Lombeke, mitsgaeders vijf mijlen in 't ronde ende geheele provincie van Vlaendren voor de tijdt van 20 jaeren en de voorseyde burggravije te ruymen binnen sonneschijn ende provincie binnen derde daeghe ...' (2)


------------------------------------------------------------------
(1) Toen ook bevoegd voor Borchtlombeek.
(2) Schepengriffie Brussel nr 4854.