boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Belastingen te Borchtlombeek

In 1697 lag Borchtlombeek (met uitzondering van de ‘Vrije Eigendom van Kattem') in het ‘Land van Aalst', onderdeel van het graafschap Vlaanderen, waarnaar bijgevolg ook belastingen vloeiden. Die bedroegen toen 12 gulden per bewerkte bunder (= 1ha 22a 98ca). Maar ook in 1697 waren de Borchtlombekenaren niet happig op het betalen van belastingen en daardoor liepen de achterstallen hoog op.
De ‘verwittiging' van toen was wel anders: men sloot schepen Jan de Groot en setter (1) Jan Minou (Jan Minner?) een tijdlang als gijzelaars op in de ‘meijereije' of gevangenis te Aalst! Op de koop toe moest Borchtlombeek zelf(s) de ‘steenkosten' of de gevangeniskosten betalen! (2)


--------------------------------------------------------------------------
(1) Hij berekende de persoonlijke belasting van de inwoners.
(2) Volgens een gemeenterekening uit 1697.