boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Onderwijs te O.-L.-V.-Lombeek

In vroegere tijden was zoals elders, in O.-L.-V.-Lombeek de koster ook onderwijzer, van kinderen uit begoede gezinnen die hem betaalden, maar toch ook van 'arme' kinderen waarvoor de armendis (of armentafel, H. Geesttafel) hem vergoedde.
In de armenrekeningen van O.-L.-V.-Lombeek noteerde de armmeester dat de koster in 1650 van de armendis vier sisters koren ontving 'voor synen dienst om de arme kinderen te leeren'.
In 1710 werd koster Jan Yernault door de armendis betaald in geld voor 'het leeren van eenige arme kinderen', geldsom die de volgende jaren varieerde volgens het aantal arme leerlingen.