boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Het beste pant

Bij overlijden had de heer recht op het ‘beste pant' of de ‘hooftstoel': het interessantste stuk uit de inboedel. Wat vroeger de heer deed, doet nu de staat met zijn erfenisbelasting!
- 12/3/1559: overlijden van Kathelijne Magermans. ‘Beste pant' uit haar erfenis was een koe. De verkoop leverde 6 gulden op die naar de heer gingen.
- 4/4/1559: Anna Evenepoel was gestorven. De rentmeester van de heer kwam kijken wat het ‘beste pant' was; ‘eenen ouden roc' die voor 24 stuivers werd verkocht, maar de familie was zo arm dat men haar het geld gaf.
- 20/4/1860: dood van Gillis Van Eesbeke. De rentmeester verkocht het ‘beste pant', een ‘vercxken' dat 30 stuivers opbracht.