boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Vrouwenklooster van de abdij van Ninove te Pamel?

Al onmiddellijk na haar stichting in 1137 telde de Ninoofse premonstratenzer- of norbertijnenabdij ook een aantal vrouwelijke leden en was zij dus een dubbelklooster, een veel voorkomend fenomeen in de 12e eeuw. In 1141 besloot het algemeen kapittel in Prémontré echter dat een vrouwenklooster minstens een mijl moest verwijderd staan van een mannenklooster.
Volgens Raoul Bauer heeft de abdij al rond 1142 getracht in Pamel een klooster voor vrouwen op te richten (1).
Maar volgens Georges Vande Winkel zou het nog meer dan vijftig jaar hebben geduurd vooraleer Ninove gehoor gaf aan de richtlijn van het kapittel. 'Pas onder abt Algotus (1195-1199) werd een regeling getroffen voor de overbrenging van de vrouwengemeenschap naar Pamel. Of de overbrenging ook effectief gebeurde, staat niet vast. Lang heeft de kloostergemeenschap wel niet bestaan in Pamel, want na 1200 was deze vrouwengemeenschap reeds uitgestorven.'(2)
Vast staat wel dat Willem I van Ledeberg in 1195 twee bunder grond, gelegen in de omgeving van de toenmalige kerk van Pamel, schonk aan de abdij om er een klooster voor de Ninoofse Norbertinnen op te richten. Bovendien stond hij al zijn rechten af op alle huizen in de buurt; die inkomsten konden verzekeren. Ook schonk hij tien bunder bos; hout voor de verwarming.
Heeft er dan toch een klooster gestaan bewoond door Norbertinnen? Geen enkele gekende oorkonde van de abdij geeft daaromtrent enige inlichting. Maar er is uit de jaren na 1195 evenmin een klacht gekend van de Ledebergse heren tegen de abdij dat deze haar belofte er een klooster te bouwen niet zou zijn nagekomen. Dit zou volgens Gerard Van Herreweghen onrechtstreeks pleiten voor toch een verblijf van de zusters aldaar, zij het dan voor een korte periode, want er zijn aanduidingen dat er rond 1240 ter plaatse een abdijhoeve stond/verrees, het Hof te Pamel (3), geen nonnenklooster. Elders schreef Gerard Van Herreweghen dan weer dat de zusters zeker al in 1201 waren verdwenen. (4) Ook volgens E.H. Soens, die nogal wat over de abdij heeft geschreven, zouden er te Pamel, voordat het Hof te Pamel er kwam, Norbertinnen hebben gewoond.


--------------------------------------------------------------------
(1) Bauer Raoel e.a.: 'Brabant in de twaalfde eeuw: een renaissance', Centrum voor Brabantse Geschiedenis UFSAL Brussel, 1987, 193 p. Aldaar p. 33.
(2) Vande Winkel Georges e.a.: 'De premonstratenzerabdij van Ninove (1137-1796)', 1985, 52 p. Aldaar p. 10.
(3) Van Herreweghen Gerard: 'Waar stond het Hof te Pamel?' in 'Eigen Schoon en de Brabander', XLVe jg nr. 1-2, pp.15-24.
(4) Van Herreweghen Gerard: 'Het hof te Zijpe', DF-Klokje, extranummer 1990, 98 p. Aldaar p. 5.