boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Kloosterstraat
  Voordien Eigendomstraat genoemd.
 
Ter hoogte van de Voetbeek (die heden in buizen onder het domein Sint-Franciscus loopt) stond ooit de pastorie van Strijtem en Borchtlombeek. Later ook klooster van de zusters Apostolinnen en de zusters Franciscanessen (en aldus in oorsprong woonplaats van o.a. de zuster-oversten Victoria, Bernarda, Paschalia, Maria Deodata, Margaretha, Maria Josepha, Francisca).
 nr 12
Aalmoezeniershuis, bewoond door o.a. de aalmoezeniers Jan Van Vreckem, Jos Engelen.