boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Gasthuisstraat
 

Toen de familie Van Tricht uit het Hof te Zijpe in een notariële akte van 7 juni 1902 de grond schonk voor het nieuwe Pamelse dorpsplein en ook de gronden schonk/ruilde waarop de kerk van Pamel en de pastorie werden gebouwd, bedong ze o.a. ook dat de gemeente een landweg door haar gronden op de Kleine Varing zou verbreden tot 8 meter. Aanvankelijk werd die weg Kwinkeleerweg genoemd. Aan die weg bouwden de zusters van de Verrezen Zaligmaker in 1906 hun klooster en godshuis/gasthuis (nadat ook zij de grond hadden gekocht van de familie Van Tricht). De weg, die een heuse straat werd tot aan de Puttenberg, werd omgedoopt tot Kloosterstraat en later tot Gasthuisstraat.

  nr 13
 

foto 2014
 
Léberg bronnen.


nr 16
Hier woonden Albert Fieremans en Yvonne Eylenbosch.


nrs 27 - 35 en 39 - 47
10 vroegere arbeiderswoningen gebouwd ca. 1924 door ‘Ieder Zijn Huisje', de ‘karékes' genoemd (van carré, eerst groep woningen in de vorm van een vierkant gebouwd, later een blok woningen in welke vorm ook).

  nr 54
 

foto 2008
 

Vroeger verkooppunt 'Modern' van de meubeldriehoek Fieremans.


nr 57

 

foto 2007
  Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw; ooit woonplaats van aalmoezenier Engelen, pater Leyssens.


nr 62
 

foto 2007
 

Serviceflats/assistentiewoningen De Varent, vroeger stond hier het klooster-godshuis van de (Liefde)Zusters van de Verrezen Zaligmaker.


nr 65

 

foto 2008
  Huidig postkantoor Roosdaal.


nr 100
 

foto 2010
 
Vroegere herberg te Koddekes/De Mooie Molen. Van begin 2013 thuishoort van PWA/Dienstencentrum Roosdaal.


nr 109
 

foto 2008
  Vroeger postkantoor Pamel/Roosdaal.


nrs 112, 114
 


foto 2006

 
Twee huizen broederlijk naast elkaar. Links woonde Cyriel Van Herreweghen (nr 114) en ook Jozef, Gerard en Maria Van Herreweghen; rechts Leopold Van Herreweghen (nr 112) en ook Kamiel en Margriet Van Herreweghen..


nr 155
 

foto 2011
  Hier stond ooit het molenaarshuis, wat verderop de molen van de Pauselijke Zoeaaf.